другорядний


другорядний
I
(не головний, не основний), побічний, привхідний; другий (перев. зі сл. "план", "роль"), вторинний
II

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • другорядний — а, е. Не головний за значенням, не основний, менш істотний. || Посередній щодо своїх якостей. •• Другоря/дні чле/ни ре/чення грам. члени речення, що пояснюють і доповнюють головні члени речення …   Український тлумачний словник

  • другорядний — [дру/гор’а/днией] м. (на) дному/ д(‘)н ім, мн. д(‘)н і …   Орфоепічний словник української мови

  • другорядний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • вторинний — а, е, книжн. 1) Який становить другий етап у розвитку чого небудь або другий ступінь за складом, складністю. || Який є доповненням, додатком до першого. Вторинне обмотування. || Який залежить від чогось, є наслідком чого небудь. •• Втори/нна… …   Український тлумачний словник

  • додаток — тка, ч. 1) рідко. Дія за знач. додавати, додати 1 3). 2) Те, що додається, служить доповненням до чого небудь. || Книга, брошура і т. ін., що додається до передплатного видання і разом з ним надсилається передплатникам. || Невеликі нотатки,… …   Український тлумачний словник

  • дрібний — бна/, бне/ і/ дрі/бен, бна, бне. 1) Малий розміром, об ємом. || Невеликий на зріст; молодий віком. 2) Малий, незначний щодо вартості (про гроші). 3) Який складається з малих однорідних частинок, предметів. || Який складається з часто повторюваних …   Український тлумачний словник

  • дріб'язковий — а, е. 1) Який базується на чому небудь дрібному, неістотному, незначному або виявляється у дрібницях. || Який не має істотного значення, не заслуговує на увагу; другорядний, незначний. 2) Схильний надавати великого значення чому небудь… …   Український тлумачний словник

  • другий — а, е. 1) Числівник порядковий, відповідний кількісному числівнику два. || Який надходить, наступає безпосередньо за чим небудь; наступний. •• День (мі/сяць, раз і т. ін.) дру/гий приблизний рахунок під час повторення того чи іншого предмета,… …   Український тлумачний словник

  • другорядність — ності, ж. Абстр. ім. до другорядний …   Український тлумачний словник

  • другочерговий — а, е. 1) Другий за чергою. •• Другочерго/ва а/кція акція з відстроченим дивідендом. 2) Те саме, що другорядний …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.